Znak sprawy: RZ-80/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawa części do siłowników

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

MeasLine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Rozrywka 20/9, 31-417 Kraków
Wynagrodzenie Wykonawcy: 19 980, 22 zł netto, 24 575, 67 zł brutto

Pełna treść komunikatu [DOC]

Pełna treść komunikatu [skan PDF]