Znak sprawy: RZ-87/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawa programowalnego gradientowego pieca rurowego (3 strefy grzewcze) wraz z oprzyrządowaniem /supply of a programmable gradient tube furnace (3 heating zones) with instrumentation 

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

FIRMA CZYLOK Franciszek Czylok
ul. Pszczyńska 336
44-335 Jastrzębie-Zdrój POLSKA
Cena brutto: 54919,50 zł