Znak sprawy: RZ-82/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Sterownik wraz z oprogramowaniem do siłownika prasy 100KN

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

MeasLine Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Rozrywka 20/9, 31-417 Kraków
Wynagrodzenie Wykonawcy: 55 780,00 zł netto, 68 609,40 brutto

Pełna treść [PDF]

Pełna treść [DOC]