Znak sprawy: RZ-107/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę trzech licencji programu komputerowego do pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych pomiarowych

Pełna treść ogłoszenia

Pełna treść ogłoszenia (skan)

Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej