Znak sprawy: RZ-108/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym na:

Dostawę programu komputerowego do symulacji nisko i wysokoczęstotliwościowej urządzeń elektronicznych w tym urządzeń półprzewodnikowych

Pełna treść ogłoszenia

Pełna treść ogłoszenia (skan)

Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej