Znak sprawy: RZ-107/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w postępowaniu ofertowym na:

Dostawę trzech licencji programu komputerowego do pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych pomiarowych

wydany został komunikat.

Pełna treść komunikatu

Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej