Znak sprawy: RZ-114/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym o tytule:

Sukcesywna usługa cięcia struktur Si, SiC oraz szafirowych

Pełna treść ogłoszenia

Pełna treść ogłoszenia (skan)