Znak sprawy: RZ-105/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym o tytule:

Zestaw do analizy polaryzacyjnej dla lasera 532 nm oraz montowane kinematycznie siatki dyfrakcyjne 3000 l/mm i 600 l/mm dla zakresu VIS.

Pełna treść ogłoszenia

Pełna treść ogłoszenia (skan)