Znak sprawy: RZ-108/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na: 

Dostawę programu komputerowego do symulacji nisko i wysokoczęstotliwościowej urządzeń elektronicznych w tym urządzeń półprzewodnikowych

zostało unieważnione. Informacja znajduje się w poniższym komunikacie:

Pełna treść komunikatu [pdf]