Znak sprawy: RZ-89/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę Soczewek z HRFZ krzemu średnicy 12 mm i wysokości 6,8 mm w ilości 10 sztuk

Zgodnie z przyjętą i ogłoszoną procedurą za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Nazwa: NOVATIONS LLC
Adres: Office 228, 14-A Dniprovska Naberezhna str., 02095 Kyiv, Ukraine
Wynagrodzenie Wykonawcy: 1400,00 EURO (netto

Pełna treść [PDF]

Pełna treść [DOC]