Znak sprawy: RZ-140/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym o tytule:

dostawa 1 000 litrów ciekłego helu o czystości 99,999% wraz ze wszystkimi kosztami dostawy takimi jak wypożyczenie dewara czy transport

Zapytanie ofertowe [docx]

Zapytanie ofertowe [pdf]