Znak sprawy: RZ-131/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym o tytule:

Zakup i dostawa zestawu komputerowego wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym i dyskiem sieciowym.

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem (skan) [pdf]

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem [pdf]

Edytowalny formularz ofertowy [docx]