Znak sprawy: RZ-100/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego o tytule:

Usługa przeprowadzenia kwalifikacji procesowej pomieszczeń Clean Room w Laboratorium Nanostruktur IWC PAN

zgodnie z przyjętą i ogłoszoną procedurą za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Nazwa: Craftech – Łukasz Berbeć
Adres: ul. Hansa Poelziga 6/9, 54-115 Wrocław

Wynagrodzenie Wykonawcy: 43 050,00 zł (brutto)

Pełna treść komunikatu