Znak sprawy: RZ-95/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe o tytule: 

Dostawa adsorberów do kompresorów helowych pomp kriogenicznych

zostało unieważnione. Informacja znajduje się w poniższym komunikacie:

Pełna treść komunikatu [pdf]

Pełna treść komunikatu - skan [pdf]