Znak sprawy: RZ-147/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym o tytule:

dostawa adsorberów do kompresorów helowych pomp kriogenicznych

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem (skan) [pdf]

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem [pdf]

Edytowalny formularz ofertowy [docx]