Znak sprawy: RZ-143/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego o tytule:

Usługa serwisowa central wentylacyjnych wraz z agregatami wody lodowej w Parku Innowacyjnym UNIPRESS w Celestynowie Lasku

zgodnie z przyjętą i ogłoszoną procedurą za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Nazwa: Goldun Sebastian Dunaj
Adres: Wola Pniewska 10 05-562 Wola Pniewska

Cena oferty brutto: 110 700 PLN

Pełna treść ogłoszenia [pdf]

Pełna treść ogłoszenia skan [pdf]