Znak sprawy: RZ-147/2022
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego o tytule:

dostawa adsorberów do kompresorów helowych pomp kriogenicznych

zgodnie z przyjętą i ogłoszoną procedurą za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

EDVAC Sp. z o. o.
ul. Lotnicza 27
05-090 Raszyn POLSKA

Wynagrodzenie Wykonawcy: 57899,79 zł

Pełna treść ogłoszenia [pdf]

Pełna treść ogłoszenia skan [pdf]