Znak sprawy: RZ-20/2023
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym o tytule:

Sukcesywna usługa cięcia struktur Si, SiC oraz szafirowych

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem (skan) [pdf]

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem [pdf]

Edytowalny formularz ofertowy [docx]