Znak sprawy: RZ-29/2023
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
informuję o postępowaniu ofertowym na dostawę materiałów do ewaporacji oraz łódek dedykowanych do termicznego rozpylania tych materiałów na potrzeby laboratoriów CENTERA (ang. Evaporation materials and boats for CENTERA Labs)