Znak sprawy: RZ-29/2023
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w postępowaniu ofertowym na:

Dostawę materiałów do ewaporacji oraz łódek dedykowanych do termicznego rozpylania tych materiałów na potrzeby laboratoriów CENTERA (ang. Evaporation materials and boats for CENTERA Labs)

wydany został komunikat.

Pełna treść komunikatu

Załącznik nr 3 w wersji edytowalnej [docx]