Znak sprawy: RZ-34/2023
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
informuję o postępowaniu ofertowym o nazwie: Jednomodowy laser o pracy ciągłej o długości emitowanej fali 300-350 nm i mocy co najmniej 15mW – szt. 1