Znak sprawy: RZ-29/2023
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego o tytule:

dostawa materiałów do ewaporacji oraz łódek dedykowanych do termicznego rozpylania tych materiałów na potrzeby laboratoriów CENTERA (ang. Evaporation materials and boats for CENTERA Labs)

zgodnie z przyjętą i ogłoszoną procedurą za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

EDVAC Sp. z o. o.
ul. Lotnicza 27
05-090 Raszyn POLSKA

Wynagrodzenie Wykonawcy:113996,40zł

Pełna treść ogłoszenia [pdf]

Pełna treść ogłoszenia [doc]