Znak sprawy: RZ-34/2023
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego o tytule:

informuję o postępowaniu ofertowym o nazwie: Jednomodowy laser o pracy ciągłej o długości emitowanej fali 300-350 nm i mocy co najmniej 15mW – szt. 1

zgodnie z przyjętą i ogłoszoną procedurą za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Skylark Lasers Ltd.
88 Glasgow Road, Phase One, Ratho Business Park, Edinburg.
EH28 8PP, United Kingdom.

Wynagrodzenie Wykonawcy:98400,00zł

Pełna treść ogłoszenia [pdf]

Pełna treść ogłoszenia [docx]