Znak sprawy: RZ-4/2023
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Dostawę drukarki na potrzeby Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

zostało unieważnione. Informacja znajduje się w ponizszym komunikacie:

Pełna treść komunikatu