Znak sprawy: RZ-64/2023
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 
 
informuję o postępowaniu ofertowym o nazwie: dostawa 1000 litrów ciekłego helu