Znak sprawy: RZ-41/2023
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk 

informuje o postępowaniu ofertowym o nazwie: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Instytutu Wysokich Ciśnień PAN oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych do drukarek z siedziby Zamawiającego

Zapytanie ofertowe (PDF)
Zapytanie ofertowe (DOCX)
Zał. 1 Formularz ofertowy (DOCX)
Zał. 2 Wzór umowy (PDF)
Zał. 3 Wzór wykazu cen jednostkowych (XLSX)
Zał. 4 Opis przedmiotu zamówienia (PDF)