Znak sprawy: RZ-101/2023
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego o tytule:

Dostawa stacji roboczej posiadającej funkcję potencjostatu, galwanostatu oraz analizatora impedancji

zgodnie z przyjętą i ogłoszoną procedurą za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

INVENTEK Sp. z o.o.

RZ-101_2023 - Pełna treść komunikatu