Znak sprawy: RZ-153/2023
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego o tytule:

Wysokiej mocy źródło UV do oświetlenia podłoża podczas wzrostu kryształu

zgodnie z przyjętą i ogłoszoną procedurą za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Nazwa: Integrators Dariusz Demarczyk
Adres: Bukowa 46/6, 41-600 Świętochłowice
Cena oferty brutto 141.450,00 PLN

RZ-153_2023 - Pełna treść komunikatu

RZ-153_2023 - Pełna treść komunikatu - skan