Znak sprawy: RZ-155/2023
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym o tytule:

Zakup agregatu hydraulicznego 630 bar (63 MPa)

Pełna treść ogłoszenia [pdf]

Pełna treść ogłoszenia [docx]