Znak sprawy: RZ-163/2023
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym o tytule:

Dostawa komórki efuzyjnej galowej do maszyny MBE / supply of a gallium effusion cell for MBE machine

Pełna treść ogłoszenia i formularz ofertowy [docx]

Wzór umowy [docx]