Znak sprawy: RZ-163/2023
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego o tytule:

Dostawa komórki efuzyjnej galowej do maszyny MBE / supply of a gallium effusion cell for MBE machine

zgodnie z przyjętą i ogłoszoną procedurą za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

MBE Komponenten Dr. Eberl GmbH

RZ-163_2023 - Pełna treść komunikatu