Znak sprawy: RZ-007/2024
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym o tytule:

Dostawa licencji pakietu oprogramowania do symulacji elektromagnetycznych

Pełna treść ogłoszenia [pdf]

Formularz ofertowy [docx]