Znak sprawy: RZ-025/2024
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym o tytule:

Dostawa płaszcza wodnego do komórki efuzyjnej Gen20A

Pełna treść ogłoszenia [pdf]

Formularz ofertowy [docx]