Znak sprawy: RZ-023/2024
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego o tytule:

Wykonanie tarczy platynowej do napylarki typu ‘sputter’ z materiału powierzonego

zgodnie z przyjętą i ogłoszoną procedurą za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Mennica Metale Sp. z o.o.

RZ-023_2023 - Pełna treść komunikatu