Znak sprawy: RZ-027/2024
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o postępowaniu ofertowym o tytule:

Dostawa dwóch komórek efuzyjnych galowych do maszyny MBE

Pełna treść ogłoszenia [pdf]

Formularz ofertowy [docx]