Znak sprawy RZ-82/2014

INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ PAN
UL. SOKOŁOWSKA 29/37
01-142 WARSZAWA

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym na:

Dostawę filtrów HEPA do nawiewników sufitowych

Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty