Znak sprawy: RZ-87/2014
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym na:

Ścieniarkę elektrolityczną do próbek metalowych do badań w transmisyjnym mikroskopie elektronowym

Pełna treść ogłoszenia