Znak sprawy: RZ-92/2014
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w postępowaniu ofertowym na:

Zakup i dostawa krzeseł konferencyjnych i biurowych

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.