Znak sprawy: RZ-93/2014
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na dostawę:

Strojonego lasera z parametrycznym oscylatorem optycznym

zostało rozstrzygnięte

Pełna treść ogłoszenia