Znak sprawy: RZ-39/2015
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje że postępowanie ofertowe na:

Dwa komputery przenośne

zostaje unieważnione.

Pełna treść ogłoszenia