Znak sprawy: RZ-52/2015
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na:

Dostawę 2 komputerów przenośnych

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Microsystem Group
ul. Górczewska 69/73
01-401 Warszawa

Pełna treść komunikatu