Znak sprawy: RZ-49/2015
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w wyniku postępowania ofertowego na dostawę:

Profilowanego wału napędowego z piastą

jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Mölndals Industriprodukter Polska Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów

Pełna treść komunikatu