Znak sprawy: RZ-42/2015
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego na dostawę:

Spektroskopu do analizy impedancji oraz czułego wzmacniacza sygnału ze sprzężeniem zwrotnym i analizą harmoniczną (lock-in amplifier)

na korzyść firmy:

Zurich Instruments,
Technoparkstrasse 1,
8005 Zurich,
Switzerland

Pełna treść ogłoszenia