Znak sprawy: RZ-65/2015
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Optyka wysokorozdzielcza – monochromator hybrydowy

rozstrzygnięto na korzyść f-my

PANalytical B.V.
Twentepoort Oost 26
7609 RG Almelo,
The Netherlands

Pełna treść ogłoszenia