Znak sprawy: RZ-60/2015
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Dostawę dwóch wózków widłowych

rozstrzygnięto na korzyść f-my:

Linde Material Handling Polska Sp. z o. o.
ul. Płochocińska 59
03-044 Warszawa

Pełna treść ogłoszenia