Znak sprawy: RZ-61/2015
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że postępowanie ofertowe na:

Dostawę pieca cyrkulacyjnego z wyposażeniem

rozstrzygnięto na korzyść f-my:

Nabertherm GmbH,
Bahnhofstraße 20
28865 LILIENTHAL/Bremen,
Germany

Pełna treść ogłoszenia