Znak sprawy: ZP-189/07/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że przetarg na

DOSTAWA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NA POTRZEBY CENTRUM BADAŃ I ZASTOSOWAŃ TECHNOLOGII TERAHERCOWYCH CENTERA, INSTYTUTU WYSOKICH CIŚNIEŃ PAN, SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z:
ZADANIE NR 1: Suchy magnes nadprzewodzący 9T z tzw. ciepłą dziurą
ZADANIE NR 2: Suchy kriostat do chłodzenia optycznej komory ciśnieniowe

został rozstrzygnięty w zakresie zadania nr 2.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty