Znak sprawy: ZP-190/05/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, iż postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWA WZMACNIACZY HOMODYMOWYCH (ang. Lock-in Amplifiers Standard) z podziałem na części:
CZĘŚĆ NR 1: Wzmacniacze homodymowe#1
CZĘŚĆ NR 2: Wzmacniacze homodymowe#2
CZĘŚĆ NR 3: Wzmacniacze homodymowe#3

zostało unieważnione. Informacja znajduje się w poniższym zawiadomieniu:

Pełna treść komunikatu