Znak sprawy: ZP-167/01/2020
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje, że w przetargu na

Dostawa komputerów i urządzeń peryferyjnych do realizacji projektu MAB CENTERA – Centrum Badań i Zastosowań Technologii Terahercowych, nr MAB/2018/9 na potrzeby Laboratorium CENTERA Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w podziale na Części:
CZĘŚĆ NR 1: Komputery
CZĘŚĆ NR 2: Monitory
CZĘŚĆ NR 4: Zestaw interaktywny
CZĘŚĆ NR 4: Akcesoria komputerowe

najkorzystniejsze oferty zostały wybrane w zakresie części nr 1, 2, 4, natomiast w zakresie części nr 3 został unieważniony.

Pełna treść informacji