Znak sprawy: ZP-210/05/2021
Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne:

Zaprojektowanie i wykonanie 2 sztuk układów grzania-chłodzenia do autoklawów amonotermalnych A-11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX)